Jauna kustība
Partija “Laiks pārmaiņām”

Mēs esam bagāti. Mums pieder pašiem sava, nacionāla un neatkarīga valsts. Mūsu svēts pienākums ir šo bagātību nosargāt un nodot tālāk nākamajām paaudzēm. Plaukstošu, bagātu, pašpietiekamu valsti, kurā mierā, saticībā un pārticībā dzīvo laimīgi cilvēki.

Latvija šodien ir savas kā valsts pastāvēšanas simtgades priekšā. Pasaulē ir tūkstošiem tautu, un tikai 196 no tām ir sava valsts.

Tā ir ļoti liela privilēģija un atbildība.

Kāda ir Latvija šodien?

Ceturtdaļgadsimta laikā kopš neatkarības atjaunošanas no mūsu valsts aizbraukuši ap 400 000 tās iedzīvotāju. Aizbraukuši arī 19.5% ventspilnieku. Izaugusi vesela paaudze, kura par savām mājām sauc citu valsti, nevis Latviju. Tā viņi izteikuši vērtējumu savai līdzšinējai dzīves kvalitātei un mūsu valstī notiekošajiem procesiem.
Gandrīz 600 tūkstoši Latvijas iedzīvotāju, arī pavisam mazi bērni, dzīvo uz nabadzības riska sliekšņa. Pašiem savs mājoklis, pat jauni apavi un sāta sajuta ik dienas viņiem šķiet nesasniedzama greznība.

Divdesmit sešus gadus pēc neatkarības atjaunošanas joprojām dzīvojam divkopienu valstī. Mēs līdz šim neesam spējuši integrēt nepilsoņus zemē, kurā viņi dzīvo gadu desmitiem ilgi. Tādējādi mēs paši veidojam savu piekto kolonnu.
Tā ir skaidra zīme, ka ir lietas, kuras jādara labāk. Ir problēmas, kuras jārisina, nevis par tām tikai jārunā un jāgaužas.
Katram cilvēkam un arī katrai nācijai ir konkrēts daudzums enerģijas, kuru tā spēj ģenerēt. Tikai mūsu ziņā ir, vai tērējam to destruktīviem un dezintegrējošiem procesiem, vai ieguldām mūsu kopējās valsts un visas nācijas izaugsmē.

Uzplaukums nav iedomājams bez spējas sadarboties un saprast citam citu. Ja valdība nesadzird savu tautu, tad tādai valdībai ir jāaiziet. Ja politiķi visos pārstāvniecības līmeņos kā primārās liek savas intereses, tad viņi nav cienīgi nest tautas priekšstāvju vārdu.

Sistēma, kura darbojas, lai atražotu pati sevi un kalpotu arvien augošajam birokrātisko ierēdņu pulkam, ir jāmaina.
Tikai mēs paši varam noteikt, kādas vērtības būs nākotnes Latvijas un Ventspils pamatos.

Ventspilij un visai Latvijai ir laiks pārmaiņām!

Kādu Latviju mēs vēlamies redzēt?

Latvija ir mūsu dzimtā zeme, mūsu valsts, kurā dzīvo mūsu ģimenes, mūsu vecāki, vecvecāki un kur atradīsies mūsu bērnu un mazbērnu mājvieta.
Latvijas valstiskuma simtgade ir tā robežšķirtne, kura katram liek uzdot sev jautājumu – kādā valstī mēs dzīvosim rīt? Kādu Latviju mēs vēlamies redzēt un nodot nākamajām paaudzēm?

Mūsu atbilde ir skaidra:

Lai arī ko katrs cilvēks atsevišķi vai valsts un nācija kopumā vēlētos sasniegt, ir svarīgas trīs lietas. Tas ir mērķis; zināšanas, kompetences un prasmes, un spēja rīkoties.
Tikai šīs lietas apvienojot, ir iespējama kā visas valsts, tā katra iedzīvotāja pārticība.

Lai to visu sasniegtu, ir laiks pārmaiņām!

Kāpēc mēs nākam politikā no Ventspils?

Mēs esam pārliecināti, ka Ventspils var palīdzēt Latvijai kļūt par vienu no Eiropas panākumu stāstiem. Lai tas notiktu, Ventspils ostai ir atkal jākļūst diženai, Ventspils pilsētai jāpilnveidojas par modernu starptautisku tirdzniecības centru. Iespēju ziņā ar Ventspili ir grūti konkurēt, mūsu uzdevums ir tās pilnvērtīgi izmantot.

Labklājība valstij no zila gaisa neradīsies. Līdzekļi sociālajām programmām, veselības aprūpei, izglītībai un kultūrai ir jānopelna. Ventspils osta un ostā strādājošie uzņēmumi ir viens no visas mūsu valsts nākotnes pārticības stūrakmeņiem.

Tikai no mums pašiem ir atkarīgs, vai spēsim sadarboties, apvienot savas zināšanas, prasmes, resursus, un Latvijas valsts nākamajā simtgadē ieiet kā moderna, bagāta un laimīga Eiropas valsts. Ja mēs to nespēsim, plaukstošas valsts vīzija paliks tikai kā skaists, bet nepiepildīts sapnis.

Latvijai beidzot nepieciešami skaidri definēti tautsaimniecības mērķi!

Ir laiks pārmaiņām!

Nāc un iesaisties!

Mēs nespējam ietekmēt ārējos globālos ģeoekonomiskos un ģeopolitiskos procesus, kuri notiek neatkarīgi no mums. Bet to, ko varam izdarīt, mēs izdarīsim!
Mūsu Tēvutēvu zeme Latvija kopš senseniem laikiem dažādām varām bijusi pievilcīga ar savu izdevīgo ģeogrāfisko novietojumu. Dēļ tā šeit pāri gājuši gan krustnešu, gan zviedru, gan poļu karapulki. Esot Austrumu un Rietumu tirdzniecības ceļu krustcelēs, Latvija tik pievilcīga bijusi arī Krievijas lielvarai.
Ir laiks pašiem izmantot savu bagātību, kuru Dievs ielicis mums rokās.

Ir laiks pārmaiņām!

Lai atnestu pārmaiņas savai valstij, nācijai un pašiem sev, mēs aicinām visus labas gribas cilvēkus Ventspilī un Latvijā mums pievienoties ar savu enerģiju, zināšanām un vēlmi līdzdarboties nākotnes Latvijas vārdā.
Ir pienācis lielo izvēļu un pārmaiņu laiks. Neesiet vienaldzīgi, noticiet mūsu kopējai spējai, nestāviet malā un iesaistieties jauna politiskā spēka – reģionālās politiskās partijas “Laiks pārmaiņām” veidošanā.
Neviens cits mūsu vietā nenāks un nedarīs! Lai Dievs svētī Latviju un Ventspili, un dod mums spēku un viedumu mūsu valsts simtgades priekšvakarā ielikt nākotnes Latvijas pamatos tādas vērtības, kuras palīdzēs mūsu Dzimtenei kļūt par pašpietiekamu valsti, kurā mierā, saticībā un pārticībā dzīvo laimīgi cilvēki.

Laiks pārmaiņām!
Iniciatīvas grupas vārdā
Inga Antāne